Miljöpolicy

BA Emballage AB har åtagit sig att minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet som leverantör och tillverkare av emballage.

Vi kommer att uppnå lägsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt arbeta för att följa lagstiftning, föreskrifter och krav som berör oss och försöka vara steget före.
  • Aktivt arbeta för att inkludera miljöaspekter i vårt dagliga arbete.
  • Aktivt arbeta för att öka de anställdas kunskap om miljö och verksamhetens möjligheter till minskad miljöpåverkan.
  • Aktivt arbeta för att minimera resursanvändning samt minska avfall och energiförbrukning.
  • Utveckla emballage åt våra kunder som är så effektiva att packa att de minskar behovet av transporter.
  • Aktivt och kontinuerligt arbeta med att förbättra miljöarbetet för att förebygga föroreningar och minska vår påverkan på miljön.
  • Förmedla denna policy till alla berörda parter, inklusive anställda, kunder och leverantörer och uppmuntra deras engagemang i miljöfrågor.