Produkter

Vi tillverkar produkter som är anpassade utifrån kundens önskemål och behov. Vi har lång erfarenhet av att tillverka både engångsemballage och emballage som ska användas många gånger under lång tid

För export utanför EU krävs att emballaget är godkänt enligt ISPM 15 som är en internationell standard för behandling och märkning av emballage. Reglerna innebär att träemballaget ska vara behandlat genom uppvärmning eller gasning för att döda eventuella skadegörare. Allt vårt emballage är ISPM 15 klassat.


 
 
Standardembalage
Standardemballage
Övrigt material